• حمید رضا موحدی زاده   movahedizadeh@

    1401/11/11 ساعت 09:24

    چرا چینی‌ها از سرمایه گذاری در ایران رویگردان شده‌اند؟
    ۱- توافق برای ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری چین در طول ۲۵ سال در ایران
    ۲- تاکنون تنها در ۲۵ طرح ۱۸۵ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است
    ن: علت: بالابودن فساد مالی/ نبود آزادی و رقابت سرمایه و گرایش مدیران میانی به غرب در ایران !