• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1401/11/11 ساعت 13:11

    زیباکلام در گفت‌وگو با «انتخاب»:

    دیگر کسی برای #مجلس تره هم خرد نمی‌کند

    قرار بود در راس امور باشد، اما در قعر امور قرار گرفته

    کجای قانون اساسی گفته که روسای سه قوه اگر باهم تشکیل جلسه دهند، می‌توانند بالاتر از مجلس و نهاد‌های دیگر تصمیم بگیرند؟