• پویا نعمت الهی   nematollahi_p@

    1401/11/11 ساعت 12:18

    افرادی که فرصت ۰۱۱۱۱۱ را برای بچه‌دار شدن از دست داده‌اند، قطعا فرصت ۰۲۲۲۲ را هم از دست داده‌اند.
    فرصت بعدی چه موقع است؟