• هاتف خرمشاهی   hatef54@

  1401/11/11 ساعت 11:42

  دانه‌ای فکر شکفتن به سرش آمد و گفت…
  غیر طوفان بلا همسفرش نیست، نرفت!

  مرغکی عزم سفر تا ته تنهایی کرد…
  ناگهان دید که جفتش بغلش نیست، نرفت!

  آن غریبی که ز هجران به فغان آمده بود…
  دید ویران وطن، بوم و برش نیست، نرفت!

  شاعر: دکتر مصطفی …