• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/11/10 ساعت 17:41

    کنعانی تاکید کرد: #جمهوری_اسلامی_ایران حقوق مشروع و قانونی خود را برای اقدام متقابل نسبت به طرف هایی که در اقدامات خلاف حقوق بین الملل مشارکت داشته‌اند، محفوظ می‌دارد.