• مصطفی امینی خواه   Aminikhaah@

    1401/11/10 ساعت 01:03

    کاری که با ذکرالهی شروع شود، ابتر به پایان نمی‌رسد وقتی گفتن بسم الله و یاد خدا در هر کاری برایمان ملکه شود، کم کم اذکار حقیقی از دل آن نمایان می‌شود