• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1401/11/10 ساعت 17:39

    فندک اتوماتیک گازمون خراب شد. زنگ زدیم نمایندگی و تعمیرکارشون رو فرستادن. اومد و چک کرد گفت اتصال کرده و با درایت و تخصص کامل سیم برق رو کشید و ۸۰ هزار تومن هزینه آمد و رفت گرفت.
    واقعا شرمنده شرکت #اخوان و تعمیرکارش شدیم که خودمون عقلمون نرسیده بود سیمش رو از برق بکشیم
    @akhavan