• عباس حسین‌ نژاد   Abbasagha@

  1401/11/10 ساعت 21:28

  مردمان باید بدانند که کار و کوشش به کار می‌آید، نه هوش تنها، و این، پایان سخن است که بگویم: بی کار، هوش، به کار نیاید!

  #ابوعلی_سینا
  ‌ رضا حجت
  کتاب مرد هزارساله
  سیری نو در روش زندگی و شیوه کار شیخ الرئیس
  (انتشارات اطلاعات، ١٣٨٦)