• حوزه‌های علمیه در مواجهه با فضای مجازی از بعضی دانشگاهها قوی‌تر عمل می‌کنند.