• کیانوش جهانپور   drjahanpur@

    1401/11/10 ساعت 20:40

    فرش قرمز برگرفته از میراث فرهنگ ایرانی و نماد سنت و شکوه و عظمت ایران است، هم در مراسم و جشن‌های دینی هم در رویدادهای بزرگ مورد بهره برداری قرار می‌گرفته است.

    فرش، ایرانی است و قرمزی آن ریشه در سنت‌های ایرانی دارد و دیگران این سنت را به عاریه گرفته‌اند!

    نعل وارونه نزنید …