• عباس حسین‌ نژاد   Abbasagha@

    1401/11/10 ساعت 23:35

    برای ثبت برند در بخش مالکیت معنوی سامانه ثبت من، دو بار فرم طولانی رو در دو روز مختلف با فاصله پر کردم رسیدم به بخش آخر که تایید کدپستی و آدرس بود، سامانه پست قطع بود!
    با تشکر