• خبرگزاری تسنیم،کنسرت #زانکو را «نقطه عطف» تاریخ موسیقی ایران و او را «قهرمان» اهالی موسیقی دانسته است!
    همان که خوانده بود: «مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم …»!
    وقتی سیستمی امکان جذب و حفظ نخبگان را ندارد،برای آنکه قافیه را نباخته باشد،در اعطای لقب به پخمگان،حاتم‌بخشی میکند!