• موزه ارتباطات ایران   post_museum@

    1401/11/09 ساعت 15:35

    نشست دوجانبه پست ایران و عمان در @post_museum برگزار شد

    هیئت پست عمان به سرپرستی قائم مقام مدیرعامل پست عمان؛ از بخش‌های مختلف موزه ارتباطات بازدید کرد.@iranpostCO
    #موزه_ملیارتباطات