• سید حسن آقامیری   HasanAghamiri@

    1401/11/09 ساعت 11:12

    هیچ کس در برابر تاریخ مصونیت نداره!
    هیچ قرارداد اجتماعی هم ابدی نیست!
    فکر امروز نیستید، فکر فردا باشید.