• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1401/11/09 ساعت 22:21

    ۱- #سیمرغ تمرکز خودش را بر روی توسعه کسب‌و کارهای کوچک و متوسط و استارت‌اپها گذاشته.
    بخش‌های مختلفی داره استراتژی،مدیا(کلیپ، انیمیشن…)،آتلیه گرافیک(هویت بصری، چکش بصری…)،تبلیغات محیطی،چاپخانه و…
    ما اول برای شما افزایش درآمد ایجاد میکنیم بعد هزینه‌های اصلی کار را میگیریم