• امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیهما می‌فرمایند :

    هرگاه سخن زشت آزار دهنده اى شنیدى ، سرت را پایین انداز (آن را نا شنیده بگیر) تا از تو بگذرد.

    إذا سمعت من المکروه ما یؤذیک فتطأطأ له یخطک.

    غرر الحکم : ۴۱۶۶