• پیام برازجانی   pborazjani@

    1401/11/09 ساعت 17:25

    فارغ از اشکالات حقوقی به مصوبه و آیین نامه مولدسازی که بسیار زیاد است و واقعا هیچ بودن این همه اشکالات حقوقی در منطوق این مصوبه در مقابل پیام مفهومی آن و با تفکر در پرسش‌های الف ب ج و توجه به نکات د و پ،به پاسخی غیر از متن توییت اول این رشتو می‌رسید؟ بنظرم اوضاع اصلا خوب نیست/۸