• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1401/11/09 ساعت 22:22

    ۲- معتقدیم باید منافع ما به یکدیگر گره بخوره شعار ما هم دقیقا همینه«با هم تا اوج»
    این میشه بازی برد برد، اول شما درآمد بیشتری به دست میارید بعدش ما، اینطور همه راضی هستیم و همکاری بینمون طولانی مدت میشه.
    آرزو میکنم خداوند به کسب و کار همه برکت بده.