• مصطفی قمری وفا   GhamariVafa@

  1401/11/09 ساعت 15:09

  🔻شرایط واردات طلا به کشور تسهیل شد
  بانک مرکزی:
  🔹بر اساس مصوبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ که از روز جاری قابلیت اجرا دارد تسهیلات متعددی برای #واردات_طلا به کشور فراهم شده است.
  🔹بر این اساس شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد.
  https://cbi.ir/showitem/۲۶۴۴۴.aspx