• پیام برازجانی   pborazjani@

    1401/11/09 ساعت 17:25

    ب- در کشور قوانین خصوصی سازی و مناقصات و مزایدات، واگذاری اموال مازاد و … وجود دارد، یعنی اصلا نیازی به مصوبه جدید نبود و سازمان خصوصی سازی می‌توانست بدون مصوبه مولدسازی همین کار را انجام دهد، پس چرا اینکار را نکرد؟/۴