• پیام برازجانی   pborazjani@

    1401/11/09 ساعت 17:25

    ج- طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان امور بر عهده قوه قضاییه است و دادن مصونیت قبل از انجام کاری خلاف این اصل است و تایید رییس قوه قضاییه بر این مصوبه به نوعی خلع ید از قوه قضاییه است، چرا؟/۵