• پیام برازجانی   pborazjani@

    1401/11/09 ساعت 17:25

    در مصوبه #مولدسازی رییس جمهور به عدم تمکین دولت از او، رییس قوه قضاییه به عدم عدالت در ورود ضابط و مقام قضایی در نظارت بر مسئولین دولت معترفند و بخاطر همین دست به دامن رهبری برای ابلاغ مصوبه و مصونیت شده‌اند و رییس مجلس هم لابد معترف به از بی‌خاصیتی مجلس در کشور است.چطور؟👇/۱