• محمد علی آهنگران   ma_ahangaran@

    1401/11/09 ساعت 21:09

    مدتهاست دیگر انگیزه‌ای برای مخالفت یا موافقت یا نقد و نظر پیرامون امور سیاسی ندارم ؛ درباره طرح مولدسازی هم‌ بهمچنین. به قول آن پیرمرد کشاورز روستایی :« خودتان می‌دانید و مملکتتان»