• سید امیر حسینی   Sameh6969@

  1401/11/09 ساعت 11:30

  میدان نبرد همه جانبه‌ی امروز
  مردان تمام عیار سنگ محک خورده میخواهد
  حسن باقری طراح آزادسازی خرمشهر را
  حسن باقری نخبه‌ی مخلص شجاع کف میدان را
  باید از خودمان شروع کنیم
  ۹بهمن سالگردشهادت پدیده انقلاب اسلامی
  #حسن_باقری