• کانالی در ایتا به نام @moohem که احتمالا به جمعی ابله و مستبد که خود را انقلابی می‌نامند وابسته است، فقط به خاطر یک نقد کوچک به دکتر جبرائیلی که نمی‌شود نظریه فریدمن درباره رابطه نقدینگی و تورم را به راحتی رد کرد و آن را دروغ بزرگ نامید، بنده را مورد ترور شخصیتی قرار داده است!