• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1401/11/08 ساعت 18:00

    اهانت به قرآن کریم توهین به تمام خوبیها و خوبان تاریخ حیات بشر و توهین به عقلانیت و اخلاق است. اهانت به قرآن کریم اهانت به موسی، مریم مقدس، عیسی و تورات است که در آن بارها مورد تقدیر و تکریم قرار گرفته‌اند.
    گویی داریم به پایان سلطه شیطان در حیات بشر و آغاز حکومت قرآن می‌رسیم.