• دکتر القیسی از دانش‌گاه پزشکی الانبار عراق:
    غزه، جنین و نابلس نمادهای عربیت‌اند.
    حال کجایند آنانی که به جای خلیج فارس سر ما را در خلیج «عربی» شکستند؟
    باید نتیجه گرفت که ایرانی‌ها تنها کسانی‌اند که در کنار قهرمانان فلسطینی در برابر ظلم و جنایت صهیونیستی ایستاده‌اند!