• اسفندیار عبدالهی   esfandiar1384@

    1401/11/07 ساعت 14:27

    #فرماندار_شیراز: «یک درمانگاه را به خاطر #حجاب کارکنانش تعطیل کردیم».

    پ.ن/ اینجوری کار می‌کنند، نه با شعار. واقعا از مردم خواهش می‌کنم، همه استانداران و فرمانداران را تشویق کنید، کل‌الهم، مسیر تردد زن جماعت را ببندند. زنی گفتند، مردی گفتند