• امیر مسروری   masrouriamir@

    1401/11/07 ساعت 12:56

    از رائفی پور ناراحتید؟ حرف بدی زد؟ جسارت کرد؟ نباید باشید! چون سالهاست ماها گفتیم و فحش شنیدیم و شماها گفتید همینکه به سمت اسلام میرساند کفایت میکند و هرکس خطا دارد!