• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/11/07 ساعت 21:14

    برخلاف تخیل تحلیلی برخی، در دویچه‌وله فارسی یا دیگر جاها، مقاومت اسلامی آذربایجان(حسینیون) دست داشتن در حمله به سفارت آذربایجان را رد کرد و به خانواده مقتول حادثه تسلیت گفت.