• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   irankulturevitr@

    1401/11/07 ساعت 11:50

    İran takviminde bugün Safiuddin Ormavi'yi anma günü münasebetiyle; ۷. yüzyılın müzisyeni, hattat ve yazarı, adını «Awa ve Neva » günü adlandırıldı.
    ۶بهمن ماه روز بزرگداشت صفی الدین ارموی؛ موسیقی دان ، خوشنویس و ادیب قرن هفتم، بنام روز «آوا و نواهای ایرانی» نامگذاری گردید.