• حسن آقا جانی ⁦⁩   Aghajani_Hassan@

    1401/11/07 ساعت 20:32

    چند روز پیش داشتم فکر می‌کردم همین الان یه‌سری آدم هم‌سن من و شما و توی همین دوران، تازه مهندس و دانشگاهی و نخبه، نشستن دارن راه‌های وصل‌شدن وی‌پی‌ان من و شما رو می‌بندن

    و هی دیدم نمی‌فهمم‌شون … نمی‌فهمم.