• امیر مسروری   masrouriamir@

    1401/11/07 ساعت 23:22

    چهار شبه از اداره بیرون نرفتم. همینجا رو مبل خوابیدم! چرا چون شب عید است و با دلار افتضاح مجبورم کار جمع کنیم و چندین خانواده بدون نان نشوند. ایکاش دولت فکری به حال بخش خصوصی میکرد. واقعا فشار به حدی رسیده که بعضی مواقع داخل خواب میپرم!