• استاد! اولا که جشن‌واره‌ی فیلم فجر جشن‌واره‌ی فجر انقلابه.حالا این‌که بچه مسلمون‌ها مماشات کردند یا یک مشت نالایق عنان سینما رو دست گرفتند و سینمای انقلاب رشد نکرده یک بحث دیگه است.
    ثانیا ام‌سال هم پول اثرتون رو گرفتید و خوردید و به انقلاب هم لگد زدید سال دیگه هم تکرار می‌کنید؟