• سید حسن آقامیری   HasanAghamiri@

    1401/11/06 ساعت 15:15

    هزینه‌ها سنگین بوده؛ اما اتفاق بزرگی افتاده!
    جامعه داره فکر می‌کنه. محک می‌زنه. شک می‌کنه. حرکت می‌کنه. عقب‌نشینی می‌کنه. اعتماد می‌کنه. مرز‌بندی می‌کنه. دوباره شک می‌کنه. نقد می‌کنه. گوش میده. فحش میده. تهمت می‌زنه. فکر می‌کنه. عذرخواهی می‌کنه. شک می‌کنه و …
    جامعه زنده است❤️