• دوست عزیزم دکتر جبرائیلی؛ استدلال‌های آقای فریدمن درباره عامل افزایش مهارگسیخته نقدینگی در بالا رفتن تورم، به این راحتی قابل رد نیست، هر چند عوامل دیگری را هم باید اضافه کرد.