• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/11/06 ساعت 11:13

    هنرمندان به جشنواره نمی‌آیند، می‌گویند: خودمان هنرمند داریم. شاخص‌ها، هوای ایران را در آلوده‌ نشان می‌دهد، می‌گویند: خودمان شاخص داریم. قیمت سکه د دلار چند رکود می‌زند، می‌گویند: خودمان صفرهای ریال را حذف می‌کنیم. این خودبرتربینی کلید منع توسعه‌ی #ایران است.