• سید جواد سلیمانی   sjsoleymani@

    1401/11/06 ساعت 00:08

    اشکال کار در فضای باز دولت است که امثال شما تحریک شدید و بعد هم وزیر شدید.
    واقعا دگردیسی و چرخش انقلابی را هم دیدیم.
    اینکه میگویند «شنیدن کی بود مانند دیدن»
    دقیقا همینجاست