• امیر المومنین علیه السلام در نامه‌ای به جناب مالک اشتر رضوان الله علیه فرمودند:

    همانا ویرانی زمین به دلیل تنگدستی مردم است و تنگدستی مردم به دلیل غارت اموال از طرف حاکمانی است که به آینده حکومت شان اعتماد ندارند و از آنچه مایه عبرت است، عبرت نمی‌گیرند.

    نهج البلاغه
    نامۀ ۵۳