• مهدی خرم‌ دل   khorramdellll@

    1401/11/05 ساعت 03:02

    ۲+۱ یک ویدیو ۱۸ دقیقه‌ای درباره فینال میان ستاره‌ای ترجمه کردیم که فریم بای فریم، سکانس ۱۳ دقیقه‌ای فینال را تحلیل می‌کند. شاید برای تدوین گرها و خوره‌های فیلم جذاب‌تر باشد
    نسخه کاملش:
    https://t.me/khorramdellll/۵۵۹۲…