• مجید رضا حریری   MajidRezaHarir1@

    1401/11/05 ساعت 00:23

    باعث تاسف و تعجب است انتخاب چنین تیتری
    جنجال!!!؟
    دوستان عزیز موضوع جنجال نیست، قصه،قصه تخلف است و چند سال است که علیه این تخلفات فریاد میزنیم،متاسفم که اراده‌ای برای برخورد با این تخلفات در کشور نمیبینم