• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/11/05 ساعت 13:38

    در کوچه باد می‌آید
    این ابتدای ویرانی است
    آن روز هم که دست‌های تو ویران شدند باد می‌آمد.

    فروغ