• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

    1401/11/05 ساعت 00:42

    - مهم‌ترین وظیفه #رسانه در این ایام چیست؟
    - کشف مسائل و دغدغه‌های مشترک بین مردم و مسئولان و سپس ضریب دادن به این مشترکات بر محور سلایق ژورنالیستی جذاب.