• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1401/11/05 ساعت 03:08

    اما چطور چنین صحنه‌هایی ممکن است؟ یا تراکنش بصورت آفچین است (دیگه ربطی به بلاکچین نداره) و یا براساس اعتماد جلو میروند و تراکنش تایید نشده را صحیح فرض می‌کنند. در برخی سایتها تراکنش تایید اما واریزی تا تایید نهایی برای برداشت قفل می‌ماند