• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1401/11/05 ساعت 17:25

    تشویق به #حجاب از خانه شروع می‌شود

    برای آن‌که بتوان نوجوان را به حجاب تشویق کرد باید ویژگی‌های او را بشناسیم.

    تشخص و برتری‌طلبی از جمله خصوصیاتی است که در سن نوجوانی بسیار پر رنگ است، نوجوان از این طریق می‌خواهد برای خود هویت کسب کند.