• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1401/11/05 ساعت 03:45

    از یک طرف اصرار دارند فقط سایتهای مستهجن و ابزارهای جاسوسی دشمن را فیلتر کردند! از اون طرف با منت میخواهند به استاد دانشگاه، خبرنگار و فعال رسانه و … اینترنت بدون فیلتر بدهند! اینترنت بدون فیلتر بدید که سایتهای مستهجن را ببینند و از ابزارهای جاسوسی استفاده کنند؟