• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/11/05 ساعت 06:18

    تلاش‌های سازمان بهزیستی و نهادهای مردمی واجتماعی مثل شهرداری‌ها بدون پشتوانه بودجه‌ای لازم خدمت به این عزیزان را دچار مشکل خواهد کرد.
    تبعیض مثبت برای اقشار خواص عین عدالت است .