• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/11/05 ساعت 06:11

    ایکاش یکی از نمایندگان محترم مجلس قدم رنجه می‌کرد ودر جمع این عزیزان حاضر می‌شد و به آنها اطمینان می‌داد مطالبات بر حق آنها پیگیری خواهد شد.
    جامعه افراد دارای معلولیت مشکلات فراوانی دارند که بدون توجه جدی دولت و مجلس در تامین اعتبارات در بودجه سالیانه حل نخواهد شد.