• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/11/05 ساعت 06:46

    امیرعبداللهیان در دیدار «غیرت ساری بای» دبیرکل سازمان #سیکا با وی اظهار داشت: #جمهوری_اسلامی_ایران اهمیت ویژه‌ای برای سازمان سیکا قائل است و حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس آستانه و حمایت از مصوبات سازمان سیکا حاکی از رشد همکاری‌هاست.
    https://mfa.gov.ir/portal/newsview/۷۰۸۲۸۸…