• شبکه اینترنت یک ابزار تفننی نیست و با زندگی مردم در ابعاد گوناگون از جمله اقتصادی گره خورده است؛ از این‌ منظر، دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت و ارزان و در عین حال سالم «حق» مردم است و کسی نمی‌تواند به راحتی و بدون توضیحات شفاف و قانع کننده، مانع استفاده مردم از «حق» خودشان شود.